Beställningsvillkor

Orkan Lia AB; Organisationsnummer: 559064-7789; Adress: Skånegatan 82, 116 37 Stockholm; Telefon: 0739 87 48 29; Mail: kontakt@orkanlia.se; Webshop: orkanlia.se

Villkor för Beställning av plagg och/eller accessoarer

Dessa villkor för beställning gäller mellan Orkan Lia AB (nedan "Orkan Lia" , "vi" eller "oss") och dig som beställer plagg och/eller accessoarer hos oss.
Genom att godkänna dessa villkor ingår du ett avtal om beställning av plagg och/eller accessoarer med Orkan Lia och förbinder dig att följa bestämmelserna nedan.

Beställningssammanfattning

Innan beställning läggs får du en beställningssammanfattning, som sammanfattar vad vi registrerat att du önskar köpa av oss.

Beställningsbekräftelse

När vi granskat din beställning kan den komma att behöva ändras beroende av olika faktorer, exempelvis materialtillgång, hemsidans tillförlitlighet, samt produktions- och leveranskapacitet. När vi bedömt att leverans enligt beställning kan ske skickar vi en beställningsbekräftelse till din mailadress. Först när vi har skickat beställningsbekräftelse till dig anses ömsesidigt bindande avtal om köp av den aktuella beställningen vara ingånget.

Så betalar du

En faktura, med betalningsvillkor 10 dagar, skickas, till din angivna mailadress, så snart vi definitivt bekräftat din beställning genom beställningsbekräftelse. I vår ateljé är det kortbetalning, vid beställningstillfället, som gäller.

Då är ditt plagg färdigt

Dina plagg beräknas normalt vara färdiga för leverans ca 30 dagar efter skickad beställningsbekräftelse. I vissa fall kan det ta längre tid att få plagg färdiga för leverans, exempelvis om vi bedömer att beställda plagg inte kommer kunna levereras i enlighet med de val som angivits i beställningen (se Justeringar nedan).

Justeringar

Om ett plagg inte har levererats med de egenskaper som angivits i beställningen, så utför vi vederbörliga justeringar. Om vi bedömer att sådana justeringar inte kan utföras, eller om vi bedömer att ett beställt plagg inte kommer kunna levereras med de val som angivits i beställningen, så erbjuds du att ändra ordern genom att göra nya val ur vårt utbud, alternativt att köpet av plagget återgår (om det har levererats), eller att plagget tas bort från beställningen (om plagget inte levererats). Sömnadsarbeten som utförs för att ditt Orkan Lia-plagg ska överensstämma med beställningen är kostnadsfria. Övriga justeringar av Orkan Lia-plagg utför vi i mån av tid, och enligt vår vid tillfället, gällande timtaxa och prislista. Läs mer om reklamation på www.orkanlia.se.

Webshop

På orkanlia.se visas plaggen som ungefärliga skisser, alltså inte exakta avbilder av hur de kommer att se ut i verkligheten. Vi garanterar inte en exakt korrekt återgivning av mått, färger, mönster, textilstrukturer etc. på orkanlia.se.

Du själv ansvarar för att alla uppgifter i Min profil alltid är fullständiga och korrekta. Att uppgifterna är korrekta vid beställnings-tillfället är en förutsättning för att ditt plagg produceras med rätt passform, att det levereras till rätt adress, att du får dina bekräftelser och din faktura etc. Var därför noga med att kontrollera och uppdatera alla uppgifter innan beställning läggs.

Fraktkostnader

Kostnader för frakt, till och från dig, betalas av dig. Ytterligare information om fraktkostnader och fraktsätt inom Sverige återfinns på orkanlia.se. Kontakta oss för information gällande vilka villkor, kostnader och tilläggsavgifter som tillämpas vid köp och leveranser utanför Sverige.

Ångerrätt

Måttsydda plagg omfattas inte av ångerrätt eftersom de anpassas speciellt för dig.

Behandling av personuppgifter m.m. (GDPR)

Orkan Lia ansvarar för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Orkan Lia kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med lag och vår integritetspolicy. Syftet med behandlingen är att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor kunna leverera de plagg som du har beställt hos oss samt för att vi i övrigt ska kunna hantera vår avtalsrelation. Vid samtycke behandlas personuppgifter även för marknadsföringsändamål. Som kund kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få eventuella erbjudande eller annan information.

Publiceringsrättigheter

När du provar och/eller hämtar ditt plagg kan Orkan Lia komma att be om tillåtelse att fotografera dig och ditt/dina plagg i, eller i närheten av vår butik/ateljé. Om du vid fotograferingen samtycker därtill så kan dessa bilder komma att publiceras på vår hemsida, vårt instagramkonto, eller/och på facebooksida. För det fall du inte längre önskar medverka kan du kontakta oss.

Förklaringar/definitioner

Orkan Lia=Orkan Lia AB.
*Din mailadress = den mailadress som finns angiven på ditt konto/din profil på orkanlia.se, vid relevant tidpunkt.
*Min profil = Den del av vår webshop* som är avsedd/synlig endast för dig och oss kallas för Min profil. Här lagras din personliga information som exempelvis dina personuppgifter, din adress, dina mått, samt dina historiska och eventuellt kommande beställningar.
*Vår webshop/Webshopen = vår hemsida = www.orkanlia.se
*Vårt instagramkonto = instagram @orkanlia.se
*Vår facebooksida = facebook.com/OrkanLia