Abonnemangsvillkor

Orkan Lia AB; Organisationsnummer: 559064-7789; Adress: Skånegatan 82, 116 37 Stockholm; Telefon: 0739 87 48 29; Mail: kontakt@orkanlia.se; Webshop: orkanlia.se

Villkor för klädabonnemang

Dessa villkor för klädabonnemang gäller mellan Orkan Lia AB (nedan "Orkan Lia" , "vi" eller "oss") och dig som tecknat abonnemang hos oss. Det är viktigt att du, innan du tecknar abonnemanget och godkänner villkoren, noggrant läser igenom hela texten nedan. Gå gärna också in på orkanlia.se för att se aktuella priser, rabatter och aktuella utbud.

Genom att sedan godkänna dessa villkor ingår du ett avtal om klädabonnemang med Orkan Lia och förbinder dig att följa bestämmelserna nedan.

Så här påbörjas ditt klädabonnemang

När du ingått ett avtal om klädabonnemang hos Orkan Lia syr vi upp tre eller flera plagg åt dig. Du kan beställa enligt Eget val* och välja modell bland vårt stora utbud på orkanlia.se och anpassa detaljer och tyg efter dina önskemål. Eller så kan du beställa enligt Orkan Lias val*. (som automatiskt beställs 60 dagar efter att du registrerat dig som kund om du inte gjort beställning enligt Eget val*). Plagget sys upp efter dina mått som du själv fyller i enligt instruktionerna på orkanlia.se.

Din beställning

Ditt abonnemang är personligt och du beställer därför endast plagg som är avsedda för dig. Dina beställningar kan vid varje beställningstillfälle läggas på två olika sätt: Eget val* eller Orkan Lias val*.

Beställningssammanfattning

Innan varje beställning läggs får du en beställningssammanfattning, som sammanfattar vad vi registrerat att du önskar köpa av oss. Vid Eget Val* ser du din beställningssammanfattning i webshopen. Vid Orkan Lias val* mailas beställningssammanfattningen till din mailadress ca 10 dagar innan beställningen är planerad att läggas.

Beställningsbekräftelse

När vi vid Eget val* granskat din beställning kan den komma att behöva ändras beroende av olika faktorer, exempelvis materialtillgång, hemsidans tillförlitlighet, samt produktions- och leveranskapacitet. När vi bedömt att leverans enligt beställning kan ske skickar vi en beställningsbekräftelse till din mailadress. Först när vi har skickat beställningsbekräftelse till dig anses ömsesidigt bindande avtal om köp av den aktuella beställningen vara ingånget.

Vid Orkan Lias val mailar vi en beställningsbeskrivning till din mailadress när Orkan Lia lagt beställningen.

Så betalar du

En faktura, med betalningsvillkor 10 dagar, skickas, till din angivna mailadress, så snart

 • vi definitivt bekräftat din beställning genom beställningsbekräftelse (vid Eget val).
 • en beställning lagts av Orkan Lia (vid Orkan Lias val).

  I vår ateljé är det kortbetalning, vid beställningstillfället, som gäller.

  Då är ditt plagg färdigt

  Dina plagg beräknas normalt vara färdiga för leverans ca 30 dagar efter skickad beställningsbekräftelse, I vissa fall kan det ta längre tid att få plagg färdiga för leverans, exempelvis om vi bedömer att beställda plagg inte kommer kunna levereras i enlighet med de val som angivits i beställningen (se Justeringar nedan).

  Justeringar

  Om ett plagg inte har levererats med de egenskaper som angivits i beställningen, så utför vi vederbörliga justeringar. Om vi bedömer att sådana justeringar inte kan utföras, eller om vi bedömer att ett beställt plagg inte kommer kunna levereras med de val som angivits i beställningen, så erbjuds du att ändra ordern genom att göra nya val ur vårt utbud, alternativt att köpet av plagget återgår (om det har levererats), eller att plagget tas bort från beställningen (om plagget inte levererats). Sömnadsarbeten som utförs för att ditt Orkan Lia-plagg ska överensstämma med beställningen är kostnadsfria. Övriga justeringar av Orkan Lia-plagg utför vi i mån av tid, och enligt vår vid tillfället, gällande timtaxa och prislista. Läs mer om reklamation på www.orkanlia.se.

  Så avslutas ditt abonnemang

  Klädabonnemanget gäller tillsvidare och med ett minimum om tre beställda abonnemangsplagg* per abonnemangsperiod*. Abonnemanget kan sägas upp tidigast när två av dessa plagg har beställts och abonnemanget avslutas som tidigast efter att den tredje beställningen lagts och levererats. Observera att abonnemanget ska sägas upp innan abonnemangsperiodens* sista beställning (Eget val* eller Orkan Lias val*) läggs. När abonnemangsperiodens sista beställning har lagts anses abonnemanget avslutat. Om du vill säga upp ditt abonnemang så gör du det på orkanlia.se.

  Webshop

  På orkanlia.se visas plaggen som ungefärliga skisser, alltså inte exakta avbilder av hur de kommer att se ut i verkligheten. Vi garanterar inte en exakt korrekt återgivning av mått, färger, mönster, textilstrukturer etc. på orkanlia.se.

  Du själv ansvarar för att alla uppgifter på Min profil* alltid är fullständiga och korrekta. Att uppgifterna är korrekta vid beställningstillfället är en förutsättning för att ditt plagg produceras med rätt passform, att det levereras till rätt adress, att du får dina bekräftelser och din faktura etc. Var därför noga med att kontrollera och uppdatera alla

Eget val

Orkan Lias val

Plaggets/Plaggens egenskaper bestäms av

dig själv. Du har att välja ur det stora utbud av modeller, tyger och detaljer som presenteras i vår webshop.

Orkan Lia.

Beställning läggs av

dig själv (aktivt/manuellt). Du beställer via vår webshop.

Orkan Lia/automatiskt.

En beställning innehåller

så många plagg du själv önskar (dock minst ett).

ett plagg.

Beställning läggs

när/om du själv önskar det, med hänsyn till de villkor som gäller för Orkan Lias val* (se till höger).

varje gång 60 dagar passerat från tillfället då en beställning senast lagts för din räkning. Tecknande av abonnemang likställs med lagd beställning.

Plaggets/Plaggens pris

är beroende av dina val av modeller, tyg och detaljer.

varierar mellan 1000-2000 kr per plagg, efter att abonnemangsrabatt dragits av.

Leverans sker per

postförsändelse, eller upphämtning i vår butik i Stockholm.

postförsändelse.

uppgifter innan beställningar (Eget val* eller Orkan Lias val*) läggs.

Ändringar av villkor, priser, och utbud

Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, och utan att lämna meddelande om detta, ändra det utbud som presenteras på orkanlia.se. Detta förklaras, bland annat, av att vi har köpt in, eller kan komma att köpa in delar av vårt utbud (exempelvis tyger) i små kvantiteter, tillfälliga partier, och/eller begränsade upplagor.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra och justera dessa villkor. Villkorsändringar kan göras gällande mot dig 90 dagar efter den tidpunkt då vi skickat meddelande om villkorsändringen till din mailadress.

Fraktkostnader

Kostnader för frakt, till och från dig, betalas av dig. Ytterligare information om fraktkostnader och fraktsätt inom Sverige återfinns på orkanlia.se. Kontakta oss för information gällande vilka villkor, kostnader och tilläggsavgifter som tillämpas vid köp och leveranser utanför Sverige.

Tillgodohavanden och skulder

Tillgodohavanden och skulder regleras, om möjligt, på nästkommande faktura. Om tillgodohavande finns efter att din sista beställning i abonnemangsperioden fakturerats, utbetalas motsvarande belopp till ditt personkonto eller likvärdigt. Om skuld finns efter det att din sista beställning i abonnemangsperioden fakturerats, skickas separat faktura. Efter överenskommelse kan reglering ske på annat sätt än ovan beskrivet.

Ångerrätt

När du tecknat avtal om klädabonnemang via vår webshop så har du, i enlighet med distansavtalslagen (Lag (2005:59)), ångerrätt i fjorton dagar gällande klädabonnemanget. Måttsydda plagg omfattas dock inte av sådan ångerrätt eftersom de anpassas speciellt för dig. Skulle du utnyttja din ångerrätt så kan du komma att faktureras för de rabatter du erhållit med anledning av tecknandet av abonnemanget.

Behandling av personuppgifter m.m. (GDPR)

Orkan Lia ansvarar för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Orkan Lia kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med lag och vår integritetspolicy. Syftet med behandlingen är att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa villkor kunna leverera de plagg som du har beställt hos oss samt för att vi i övrigt ska kunna hantera vår avtalsrelation. Vid samtycke behandlas personuppgifter även för marknadsföringsändamål. Som kund kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få eventuella erbjudande eller annan information.

Publiceringsrättigheter

Under abonnemangsperioden kan Orkan Lia komma att be om tillåtelse att fotografera dig och dina plagg i, eller i närheten av vår butik/ateljé. Om du vid fotograferingen samtycker därtill så kan dessa bilder komma att publiceras på vår hemsida, vårt instagramkonto, eller/och på facebooksida. För det fall du inte längre önskar medverka kan du kontakta oss.

Förklaringar/definitioner

Orkan Lia=Orkan Lia AB
*Abonnemangsperiod: Med abonnemangsperiod avses tid som löper mellan den tidpunkt då du tecknat abonnemang, och den tidpunkt då du efter uppsägning erhåller din sista beställning.
*Din mailadress = den mailadress som finns angiven på ditt konto/din profil på orkanlia.se, vid relevant tidpunkt.
*Min profil = Den del av vår webshop* som är avsedd/synlig endast för dig och oss kallas för Min profil. Här lagras din personliga information som exempelvis dina personuppgifter, din adress, dina mått, samt dina historiska och eventuellt kommande beställningar.
*Eget val: se under rubriken Din beställning.
*Orkan Lias val: se under rubriken Din beställning.
*Abonnemangsplagg = det/de plagg som beställts för din räkning under en abonnemangsperiod*.
*Vår webshop/Webshopen = vår hemsida = www.orkanlia.se
*Vårt instagramkonto = instagram @orkanlia.se
*Vår facebooksida = facebook.com/OrkanLia